Fórum » Zdraví, Rizika a Bezpečnost

Bezpečnost pri BDSM - pre nováčikov

  • 5 Příspěvky
  16. prosince 2016 11:19:06 CET

  1: BDSM hry nemají násilníka a oběťi.Nemají vítěze a poražené. BDSM scénky fungují podle scénáře "vyhrávají všichni - nebo nikdo" a jejím hlavním cílem je OBOUSTRANNÉ uspokojení. 
    
  2:BDSM vztahy jsou založeny na důvěře a vzájemném respektu a jsou vždy dobrovolné. Zneužívání je nedobrovolné, jest přímým opakem respektu a ve svém důsledku vztahy u  lidi ničí. 
    
  3: BDSM hrátky mají pravidla, na kterých se zůčastnění předem dohodli. Tyran žádná pravidla nedomlouvá (a nebo) nerespektuje. V násilných vztazích není žádná dohoda a oběť nemá žádná práva. 
    
  4: BDSM orientovaní mívají zpravidla spolu smluvenou tzv stopku nebo jiný mechanizmus, který může dolejšek použít kdykoliv v případě že mu děj v hrátce z jakéhokoliv důvodu nesedí. Násilníci nedávají své oběti žádnou možnost aby se agresi vyhnula nebo mohla své týrání ukončit. 
    
  5: BDSM je provozováno zásadně bezpečným stylem za použití bezpečných metod (pro tělo i pro duši). Zneužívání je živelné a jest mimo jakoukoliv kontrolu. 
    
  6: Submisivní partner v BDSM touží být ovládán a dominován a tyto situace a vztahy záměrně a vědomě vyhledává. Oběť násilníka ovládána být nechce. Často se sice přizpůsobí (tzv adaptační syndrom), ale to jen a pouze proto, že je v bezvýchodné situaci.Také sám vědomě podobné vztahy nevyhledává ani po nich netouží. 
    
  7: Asi největším rozdílem mezi BDSM a týráním je fakt, že týran rozbíjí v obětech sevbevědomí, sebedůvěru pocit vlastní ceny a důstojnosti. BDSM orientovaní činí pravý opak. 
    
  8: BDSM vztahy mohou být něžné, milující, intimní,citově bohaté a především naplňující úplně stejně, jak to je u tzv normálních vztahů. Oběť týrání naopak cítí jen strach, pocit viny a ztráty vlastní hodnoty a především bezmoc. 
    
  9: BDSM hrátka většinou končí oboustranným mazlením a něžnostmi. 
    
  10: Sub jedinec se po hrátce se svým dominantem cítí spokojený a uspokojený. Po útoku psychopata však není v oběti po uspokojení ani stopa. 
    
  11: Plánování, vzájemná komunikace a vzájemné klonzultace mezi všemi zainteresovanými, zejména mezi těmi kdo budou "nahoře" (dominanty, Hořejšky atd, kteří budou "týrat") a těmi kdo budou "dole" (tedy submisivy, dolejšky, zkrátka těmi kteří se nechají "týrat") před BDSM hrátkou je běžná. Psychopaté a násilníci naopak se svou obětí nic nekonzultují, jen jednají. Záměrně emočně i fyzicky svou oběť požkozují. 
    
  12: Dominantní v BDSM vztahu respektuje hranice limity zábrany a bloky svého submisivního partnera. Mohou se sice pokusit hranice posouvat, ale to jen a pouze po souhlasu svého submisivního partnera. Násilník naopak žádné hranice neuznává, nerespektuje a překračuje je často záměrně aby oběti působil utrpení. 
    
  13: SM hrátky jsou předem dohodovány mezi ROVNYMI PARTNERY, oba, jako ten co je v hrátce nahoře, tak ten co je v hrátce dole mají rovné právo říci co se bude dít a co ne. Rozhodují o limitech, stopkách a jiných bezpečnostních mechanizmech . Tyrani rozhodují jednostranně bez jakéhokoliv zájmu o příjemné pocity, limity nebo dokonce uspokojení oběti. 
    
  14: Pro submisivně či masochisticky orientované existuje něco jako "krásná bolest, krásné ponížení", které je vzrušuje a uspokojuje a bolest či ponížení nepříjemné a zraňující. NIkdo z nich si nepřeje aby byl zraňován a týrán opravdu. Pro dominanta v BDSM je pak důležité aby svému dolejšku působil právě jen onu "hezkou formu trápení" a 
  uspokojil submisivivy potřeby, nikoliv jen svoje vlastní. Tyrani a psychopaté uspokojují primárně potřeby jen sebe samotného a pocity či tužby oběti jsou pro ně lhostejné. 
    
  15: Sadistický psychopat je studený, a během mučení neprojevuje žádnou sympatii či lidskost ke své oběti. Necítí k ní empatii a když už, tak jen takovou aby ji mohl zneužít pro stupňování jejího utrpení.V BDSM naopak dominant používá komunikaci a empatii aby zjistil co jeho "oběti" nejlépe vyhovuje a co ji spokojuje a činí štastnou.... 
    
  16: V mnoha případech si BDSM+ lidé svoje role mění, jednou jsou nahoře jednou dole, někdy se nechají "týrat" jindy sami "týrají". U násilí a zneužívání se však role NIKDY nemění. 
    
  17: BDSM lidé většinou o své zálibě hovoří, scházejí se na srazech, pořádají pro sebe akce apod. Zneužívání naopak vyžaduje utajení, konspiraci a izolaci. 
    
  18: Existuje jakýsi etický kodex kterého se BDSM orientovaní drží, aby svým partnerům neubližovali. Ať již je označován anglickou zkratkou SSC ( safe sane consensual to jest bezpečně, s rozumem a s oboustranným souhlasem ), nebo méně známý RACK (Risk Aware COnsensual Kink to jest, volně přeloženo Rizik si vědomý Konsensuální BDSMák). Násilníci psychopati a tyrani žádné podobné etické kodexy nemají ani neuznávají. 
    
  19: BDSM orientovaní necítí, že mají přirozené právo kontrolovat svého partnera z důvodu jeho pohlaví, nižších příjmů, náboženství nebo z jakéhokoliv jiného externího důvodu. Tyrani tohle běžně dělají. 
    
  20: BDSM orientovaní nezapomínají a to ani ve scénce, že jsou, stejně tak jako jejich protějšky - především LIDMI